Výkon praxe

Možnost výkonu praxe

Účastníkům rekvalifikačních a kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách umožňujeme vykonávat povinnou praxi v DS Věstonická.
V případě zájmu o výkon praxe v našem domově, kontaktujte níže uvedeného příslušného koordinátora.

V domově vykonávají praxi studenti z:

Odborné učiliště a praktická škola
Lomená 44, Brno

obor: pečovatelské služby (2. a 3. ročník)
koordinátorka: Bc. L. Horková

Střední průmyslová škola Brno, příspěvková organizace
Purkyňova 97, Brno

obor: sociální činnosti
koordinátorka: Bc. L. Horková

Střední zdravotnická škola Evangelické akademie
Šimáčkova 1, Brno

obor: sociální činnosti
koordinátorka: Bc. L. Horková

Střední odborná škola MORAVA, obecně prospěšná společnost
Řehořova 5, Brno

obor: sociální činnosti
koordinátorka: Bc. L. Horková

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno
Žerotínovo náměstí 6, Brno

obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář (1. ročník)
obor: Diplomovaná všeobecná sestra (1. ročník)
koordinátorka: Mgr. H. Kudličková 

Masarykova univerzita Brno, Lékařská fakulta
Komenského náměstí 2, Brno

obor: Fyzioterapie (1. ročník navazujícího magisterského studia)
koordinátorka: M. Šumberová

VOŠ sociální Brno
Kotlářská 9, Brno

obor: Sociální práce
koordinátorka: Bc. J. Hudečková

Střední škola zdravotnická a VOŠ zdravotnická Brno
Merhautova 15, Brno

obor: Nutriční asistent (3. ročník)
obor: Nutriční terapeut (1., 2., 3. ročník) 
koordinátorka: M. Jandová

Koordinátoři praxe

Bc. Lenka Horková vrchní sestra oddělení C +420 544 121 560 horkova.l%at%dsves.cz
Monika Šumberová fyzioterapeutka sumberova.m%at%dsves.cz
Monika Jandová vedoucí stravovacího provozu +420 544 121 551 jandova.m%at%dsves.cz
top