Výkon praxe


Domov pro seniory Věstonická, p. o. je výukovým pracovištěm pro střední a vysoké školy.

Možnost výkonu praxe

Účastníkům rekvalifikačních a kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách umožňujeme vykonávat povinnou praxi v DS Věstonická.
V případě zájmu o výkon praxe v našem domově, kontaktujte níže uvedeného příslušného koordinátora.

V domově vykonávají praxi studenti z:

Odborné učiliště a praktická škola Lomená
Lomená 44, Brno

obor: pečovatelské služby (2. a 3. ročník)
koordinátorka: Bc. L. Horková


Střední průmyslová škola Brno, p. o.
Purkyňova 97, Brno

obor: sociální činnosti
koordinátorka: Bc. L. Horková


Střední zdravotnická škola Evangelické akademie
Šimáčkova 1, Brno

obor: sociální činnosti
koordinátorka: Bc. L. Horková


Střední odborná škola Morava, obecně prospěšná společnost
Řehořova 5, Brno

obor: sociální činnosti
koordinátorka: Bc. L. Horková


Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, p. o.
Kounicova 684/16, Brno

obor: diplomovaná všeobecná sestra
koordinátor: Mgr. Kudličková


Masarykova univerzita Brno, Lékařská fakulta
Komenského náměstí 2, Brno

obor: Fyzioterapie (1. ročník navazujícího magisterského studia)
koordinátorka: M. Šumberová


Vyšší odborná škola sociální Brno
Kotlářská 9, Brno

obor: sociální práce
koordinátorka: Bc. J. Hudečková


Střední škola zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno
Merhautova 15, Brno

obor: Nutriční asistent (3. ročník)
obor: Nutriční terapeut (1., 2., 3. ročník)
koordinátorka: M. Jandová

Koordinátoři praxe

Bc. Lenka Horková vrchní sestra oddělení C +420 544 121 560 horkova.l%at%dsves.cz
Mgr. Hana Kudličková vrchní sestra oddělení A+B +420 544 121 562 kudlickova.h%at%dsves.cz
Monika Šumberová fyzioterapeutka sumberova.m%at%dsves.cz
Monika Jandová vedoucí stravovacího provozu +420 544 121 551 jandova.m%at%dsves.cz

 
top