CanisterapieNaše klienty navštěvuje několik canisterapeutických psů.

Canisterepie je léčebný kontakt psa a člověka. Jedná se o metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa
 nebo feny (canis = latinsky pes).

Jak canisterapie léčí

  • Rozvíjí hrubou a jemnou motoriku

  • Vyvolává pozitivní pocity a vytváří tak serotonin, urychluje proces léčení

  • Podněcuje verbální a neverbální komunikaci 

  • Rozvíjí orientaci v prostoru a čase 

  • Pomáhá při nácviku koncentrace a paměti 

  • Rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou

 

Fotografie:

top