Paliativní péče


Paliativní péče je aktivní moderní specializovaný koncept péče poskytovaný klientovi našeho domova pro seniory, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stádiu. Paliativní péče neřeší příčinu onemocnění, ale především subjektivní potíže, kterou jsou pro seniora obtěžující: odstraňuje nebo zmírňuje fyzické a psychické utrpení a vytváří životní prostor, ve kterém je možné život naplnit tím, co přináší radost. Zahrnuje také duševní, sociální a duchovní podporu.

Vychází z jednoduchých principů:

  • Netýká se smrti, ale života, který smrtí končí. Nejedná se o rezignaci, ale o snahu naplnit život tím, co klientovi a jeho rodině přináší radost.

  • Cílem je život co nejkvalitnější, a to zejména z pohledu klienta a jeho rodiny.

  • Neléčíme příčinu, ale příznaky, které klienta obtěžují. Nejčastěji se jedná o bolest, dušnost, kašel, nechutenství, zvracení, zácpu, únik moči a stolice, neklid, poruchy spánku, úzkosti, deprese aj.

  • Klienta podrobujeme pouze nezbytným vyšetřením, při aplikaci léků volíme nejméně invazivní postupy.

  • Prvořadým rozhodovacím článkem je klient a jeho rodina.

Chráníme důstojnost nevyléčitelně nemocných a klademe hlavní důraz na kvalitu jejich života. Nabízíme všestrannou účinnou oporu příbuzným a přátelům umírajících a pomáháme jim zvládat jejich zármutek.
Naplňujeme komplexní potřeby klientů a podporujeme je v tom, co sami zatím zvládají nebo na co se těší. Velká většina klientů považuje náš domov pro seniory za svůj domov a nepřeje si být v době umírání odvezena do nemocnice. Nepřejí si zemřít v cizím, mnohdy pro ně nesrozumitelném a málo přátelském nemocničním prostředí, kde jsou ponecháni bez svých blízkých a podpůrných lidí, kterým důvěřují, a kteří se jim leckdy stali novou rodinou. I to je velmi důležitý fakt, který je přesně tím podnětem k poskytnutí paliativní péče. Kladen je větší důraz na sledování a vyhodnocování možných projevů bolesti. Věnujeme velkou pozornost také předcházení ostatním trýznivým příznakům, neboť v této fázi onemocnění výrazně vzrůstá riziko jejich vzniku. Častěji hodnotíme potřebu polohování, zajištění antidekubitní matrace, sledování a vyhodnocení příjmu tekutin, upravené skladby a formy stravy, zavedení sippingové podpory (např. Nutridrink, Cubitan, atd.) apod. Klientům nabízíme rozhovor s psychologem, duchovním.
 
O možném poskytnutí paliativní péče rozhodne po zvážení všech individuálních potřeb konkrétního klienta jeho ošetřující lékař ve spolupráci s koordinátorkou paliativní péče. Na paliativní péči se podílí celý multifunkční tým: ošetřující lékař, koordinátorka paliativní péče, všeobecné sestry, pracovníci v sociálních službách (pečovatelé), sociální pracovníci, aktivizační pracovníci, psycholog a duchovní... Spolupracujeme s Centrem paliativní péče v Brně.
 
Naší snahou je klienta doprovázet na této těžké životní cestě s velkou pokorou, trpělivostí a laskavostí. Samozřejmostí při tom zůstává znalost moderní paliativní medicíny, profesionalita a zkušenost.
 
Koordinátorkou paliativní péče je:
Soňa Kulová - tel. č.: 544 121 561, e-mail: kulova.s@dsves.cz
případně vrchní sestra Bc. Lenka Horková – tel. č.: 544 121 560, e-mail: horkova.l@dsves.cz 

zdroje textů: odborná literatura
top