Jak požádat o poskytnutí pobytové sociální služby

Postup podání žádosti o poskytnutí pobytové sociální služby

01

Komu je služba určená

Domov pro seniory Věstonická poskytuje sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem osobám s potřebou vysoké míry podpory, které nemohou zůstat v domácím prostředí za podpory pečující osoby ani za podpory dostupných terénních a ambulantních služeb, tj. potřebují a využijí nepřetržitý provoz služby.
02

Dokumenty

Formulář "Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby" a "Posudek o zdravotním stavu zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby" si lze vyzvednout přímo v Domově pro seniory u sociální pracovnice, nebo stáhnout na našich webových stránkách níže.
Nedílnou součástí "Žádosti" je "Posudek o zdravotním stavu zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby".
03

Upozornění

Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby přijímáme od seniorů, kteří mají zhoršenou soběstačnost (částečně/úplně) a na přijetí spěchají. Není možné podat si žádost "pro jistotu do budoucna".
04

Podání dokumentů

Vyplněnou žádost a posudek o zdravotním stavu můžete zaslat:
 
  • elektronicky (socialni-zadosti@dsves.cz)
  • poštou (Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno)
  • osobně (v pondělí a středu: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hod.)
05

Evidence žadatelů

Po podání žádosti je provedeno sociální šetření a evidovány jsou žádosti neuspokojených žadatelů z důvodu plné kapacity, kteří spadají do cílové skupiny a mají aktuální zájem o využívání služby. Při sociálním šetření sociální pracovnice poskytují základní sociální poradenství a zjišťuje, zda nelze situaci žadatele řešit jinak než poskytnutím pobytové sociální služby.
Zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby obdrží písemně zprávu, zda byla jeho žádost zařazena do evidence žadatelů nebo zda byla ze zákonných důvodů odmítnuta.
06

Poskytnutí bližších informací

V případě zájmu se Vám rádi budeme věnovat, poskytneme Vám bližší informace, případně umožníme prohlídku společných prostor domova (pouze po domluvě).

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
25. 11. 2022 Žádost o poskytování sociální služby .pdf 74 kB Stáhnout
25. 11. 2022 Posudek o zdravotním stavu .pdf 242 kB Stáhnout
25. 11. 2022 Vyjádření lékaře o neschopnosti zájemce o službu se podepsat a jednat .pdf 29 kB Stáhnout
25. 11. 2022 Plná moc .pdf 193 kB Stáhnout

Ukončení poskytování služby

Ukončení poskytování služby, jak ze strany klienta, tak ze strany poskytovatele, je detailně rozepsáno ve "Smlouvě o poskytování sociální služby", včetně postupu podání výpovědi a výpovědních lhůt.

Spoluúčast klienta ve službě

Finanční

Výše úhrad je zachycena v dokumentu "Úhrady za poskytované služby", který vychází z platné legislativy (zákon č. 108/2006 Sb., a vyhláška č. 505/2006 Sb., v platném znění), který je zveřejněn na webových stránkách domova a je předáván zájemci o službu, individuální rozpis úhrady je obsažen ve Smlouvě o poskytování sociální služby.

Fyzická

Spoluúčast na individuálním plánování služby, podávání návrhů a podnětů na případné úpravy služby, prezentace domova v tisku nebo médiích, návrhy na typy či obsah volnočasových aktivit, účast na dialogu s vedením domova při plánovaných schůzkách.

Další informace pro žadatele

top