Hodnocení kvality naší práce

Mohli bychom něco dělat lépe?

Dotazník spokojenosti nebo nespokojenosti klientů a rodinných příslušníků s poskytovanými sociálními službami v Domově pro seniory Věstonická. Prosíme o vyplnění dotazníku na tomto elektronickém odkazu DOTAZNÍK. Vaše odpovědi budou sloužit ke zkvalitnění námi poskytovaných služeb.

Značka kvality v sociálních službách

Domov pro seniory se zúčastnil projektu Asociace poskytovatelů sociálních služeb – Značka kvality v sociálních službách.
Domov obdržel od hodnotitelů 4 hvězdičky v březnu 2013 a říjnu 2016. 

cut2022-11-20_19h07_03.png

Dotazníková šetření

Vážení,
děkujeme vám všem, kteří jste se zapojili do dotazníkového šetření „Hodnocení zásad při poskytování sociálních služeb v DS Věstonická“.  Zde naleznete zprávu z dotazníkového šetření k Vašemu prostudování.


Zpráva z dotazníkového šetření Zásady sociální služby: 

Způsob vyřizování stížností klientů

  • Domov má zpracovaná pravidla pro podávání stížností ve Standardu č. 7, kde je přesně popsán způsob podávání a vyřizování stížností.

  • Jednoduchou a srozumitelnou formou (obrázkovou a podrobnější písemnou formou) jsou na nástěnkách vyvěšeny instrukce, jak lze stížnost podat (ústně, písemně, telefonicky, e-mailem, anonymně, přes prostředníka), kdo, kdy a kde je přijímá a kdo stížnost bude vyřizovat a do jakého termínu obdrží stěžovatel odpověď, viz odkaz v Dokumentech – Podávání stížností

  • Klienti jsou informováni, k jakým dalším institucím (uvedeny jsou adresy a telefonní čísla) mohou podat svoji stížnost, pokud nebudou s odpovědí spokojeni.

  • Na každém oddělení a u recepce domova, je na přístupném místě schránka pro vhození stížnosti, připomínky či podnětu.

  • Všichni zaměstnanci byli seznámeni s tím, jak stížnost přijmout a předat pověřenému pracovníkovi k vyřízení, popř. jak pomoci stížnost klientovi napsat. Každou stížnost pracovníci vnímají jako podnět ke zkvalitnění své práce.

  • Za sdělení stížnosti považujeme také projev chování (činnost) – neslovní sdělení nelibosti.

Pochvaly a poděkování

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
13. 02. 2023 Pochvaly a poděkování 2023 .pdf 3 MB Stáhnout
28. 12. 2022 Pochvaly a poděkování 2022 .pdf 4 MB Stáhnout
01. 01. 2022 Pochvaly a poděkování 2021 .pdf 5 MB Stáhnout
01. 01. 2021 Pochvaly a poděkování 2020 .pdf 3 MB Stáhnout
01. 01. 2020 Pochvaly a poděkování 2019 .pdf 4 MB Stáhnout
01. 01. 2019 Pochvaly a poděkování 2018 .pdf 2 MB Stáhnout
01. 01. 2018 Pochvaly a poděkování 2017 .pdf 14 MB Stáhnout
01. 01. 2017 Pochvaly a poděkování 2016 .pdf 16 MB Stáhnout
top