Kdo jsme

Domov pro seniory Věstonická

Domov pro seniory Věstonická je pobytové zařízení sociální péče, které poskytuje celoroční ubytování, celodenní stravování, ošetřovatelskou, zdravotní a aktivizační péči pro seniory.
Domov se nachází v městské části Brno – Vinohrady. Předností je i velmi vhodné situování do blízkosti městské hromadné dopravy, která však nepůsobí rušivě na pohodlí klientů. K domovu náleží rozsáhlá zahrada.
Letecký pohled na budovu domova pro seniory Věstonická


 

Poskytované sociální služby

Předmětem   činnosti   Domova   pro seniory Věstonická je   dle   zákona   č.   108/2006   Sb., o sociálních službách a zřizovací listiny, poskytování sociálních služeb typu:


 

Naše aktivity

Domov pro seniory vydává vlastní zpravodaj Domovníček, pro klienty pořádá Věstonickou akademii a v jeho zahradě má Vinohradský spolek projekt Komunitní zahrada pod ořechem. Více o těchto zajímavých projektech naleznete na:
 

Seznam poskytovatelů sociálních služeb

Seznam poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji (včetně pečovatelských služeb, přechodných pobytů, odlehčovacích služeb atd.):
Elektronický katalog sociálních služeb - JMK
Adresář poskytovatelů sociálních služeb - Magistrát města Brna

EKatalog - certifikát

Domov pro seniory Věstonická je držitelem certifikátu Ověřená firma. Certifikát zvyšuje důvěryhodnost internetových stránek. Garantuje správné a aktuální kontaktní údaje na webových stránkách.

 
top