Návštěvy

 

Důležitá upozornění

  • ​Při návštěvě všech oddělení doporučujeme použít respirátor a provádět důslednou dezinfekci rukou. Děkujeme Vám za ohleduplnost ke svým blízkým i personálu domova.

Návštěvní hodiny

pondělí - neděle

09:00 - 11:00

13:30 - 18:00

Výjimky mimo návštěvní hodiny

Mimo návštěvní hodiny jsou návštěvy povoleny pouze u klientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Příbuzní, kteří chtějí přijít na návštěvu ke klientovi v terminálním stádiu onemocnění na základě výše uvedené výjimky mimo návštěvní hodiny, se musí na termínu návštěvy vždy domluvit s úsekovou sestrou (nebo jejím zástupem) nebo sociální pracovnicí.

Pokyny pro návštěvy

  • Pokud pociťujete jakékoli příznaky nachlazení nebo respiračního onemocnění (kašel, rýma, bolest v krku, teplota, bolest v kloubech a svalech…) nebo jste byli v kontaktu s Covid pozitivní osobou, odložte návštěvu na dobu po úplném uzdravení.

  • Návštěvy se musí vždy řídit platnými nařízeními v domově pro seniory.

  • Návštěvy mohou klienti přijímat každý den na pokoji nebo ve společných prostorách na oddělení, v prostorách kantýny nebo mohou používat zahradu a terasu.

  • Návštěvy vstupují do domova pouze hlavním vchodem a zapisují se do knihy návštěv, která je na recepci.

  • Návštěvníky nesmí být rušen klid dalších klientů a pořádek domova.

  • V případě návštěv ve večerních hodinách je třeba využít společné prostory. 

  • Návštěvy smí do domova pro seniory přivádět psy, kočky a jiná drobná domácí zvířata. Zvířata musí být zajištěna tak, aby nedošlo k ohrožení nebo napadení klientů, ostatních návštěvníků nebo personálu (pes s náhubkem a na vodítku).

  • Další informace pro návštěvy si můžete přečíst v letáčku "Informace pro návštěvy domova", který najdete v záložce "Dokumenty".

top