Aktivizace

Pravidelné aktivity pro klienty

Klienty podporujeme v aktivním přístupu k životu. Nabízíme jim velké množství pravidelných aktivit. Na nástěnkách je vyvěšen jejich přehled a klient si sám zvolí, kterou chce navštívit. Pokud si přeje, pracovníci ho rádi na vybranou akci doprovodí i mimo areál domova.
Aktivizační činnosti procvičují jemnou motoriku a kognitivní schopnosti klientů. Účast v aktivizační dílně podporuje přirozené sociální vazby s vrstevníky a odbourává pocit osamění.
Sportovní činnosti (ruské kuželky, hry s míči, sportovní hry s opékáním uzenin) slouží k rozvoji pohybových schopností klientů.

 

V červenci a srpnu neprobíhají:
katolická mše, keramika a poslech klasické hudby.

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
19. 10. 2023 Pravidelné aktivity .pdf 400 kB Stáhnout

Aktivizace

Aktivizační pracovníci se v úzké spolupráci s fyzioterapeutkami zaměřují především na zachování soběstačnosti klientů a jejich postupného zapojování do systému vyplnění volného času dle zájmů a schopností.
Klienti v aktivizačních klubech mají možnost věnovat se šití, vyšívání, pletení, háčkování, tapiku, malbě na sklo, porcelán, kameny, hedvábí, lepení mozaiky, skládáním puzzle, tvorbě dekorací dle ročních období, výrobě keramiky, pečení cukroví, perníčků, vaření, společenským hrám, tréninku    paměti a kognitivních funkcí, poslechu rozhlasu, sledování videa, četbě, výuce na PC – internet. Tyto aktivizační činnosti procvičují jemnou motoriku a kognitivní schopnosti klientů. Účast v aktivizačním klubu podporuje přirozené sociální vazby s vrstevníky a odbourává pocit osamění.
Sportovní činnosti (ruské kuželky, hry s míči, sportovní hry s opékáním uzenin) slouží k rozvoji pohybových schopností klientů.
Tradiční krojované důchodcovské hody s vlastnoruční výrobou krojů jsou určeny rovněž pro příbuzné a známé klientů a podporují přirozené rodinné sociální vazby.
Domov nabízí klientům psychoterapii, pohybovou terapii, canisterapii a muzikoterapii a také reminiscenční koutky.

Kultura

Pravidelně jsou v DS pořádány kulturní pořady a vystoupení. Od besídek dětí z mateřských a základních škol, až po vystoupení profesionálních souborů, zejména hudebních a tanečních. Výhodou DS je skutečnost, že jsou k dispozici prostory i pro náročnější akce a vystoupení (posezení u cimbálu, hudební odpoledne, přednášky, divadelní vystoupení aj.).
Pro věřící klienty se v DS konají pravidelné bohoslužby.
K dispozici je rozsáhlá knihovna.
Klientům nabízíme možnost "studia" Věstonické akademie, kdy se prostřednictvím přednášek dozvídají zajímavé informace z různých oblastí (např. historie, cestování, psychologie, zdravovědy, umění atd.). Akademie je každý rok zakončena slavnostní promocí.
Domov vydává vlastní časopis – Domovníček
Na kulturní a společenské akce v DS jsou rovněž zváni příbuzní a známí klientů.
V červnu jsou pro klienty pořádány výlety (např. Muzeum kočárů, ZOO Jihlava, Papouščí ZOO, Pštrosí farma, Lednický skleník atd.). Výletů se účastní také klienti používající invalidní vozík.
V září se klienti a jejich příbuzní a známí účastní tradičních důchodcovských krojovaných hodů v zahradě DS.

Nabídky kulturních akcí pro naše klienty posílejte na:
soc.C@dsves.cz, tel. č. 544 121 519.

top