Věstonická akademie

Pro koho je Věstonická akademie určená

Pro klienty Domova pro seniory Věstonická jsme otevřeli od září 2014 Věstonickou akademii.
Je určena pro klienty, kteří by se rádi dozvěděli zajímavé a nové informace z různých oborů. Přednášky budou vedeny v duchu hesla "Přišel jsem, slyšel jsem, vím!".

 
  • Setkání seniorů s lektorem bude probíhat 2x měsíčně (úterý) od září do června v učebně DS, v době od 13:30 do 14:15 hod.
  • Součástí každé přednášky bude písemný materiál se stručným obsahem a možnými otázkami, které se objeví v závěrečném testu. Přednášejícími jsou zaměstnanci domova, odborníci k danému tématu.
  • Kurz klienti ukončí testem složeným z 10 otázek. Z každého tématu 2 otázky. Podmínkou úspěšného ukončení je také 50% účast na všech přednáškách. 
  • Úspěšní senioři obdrží na slavnostním zakončení – promoci – certifikát o absolvování   kurzu   a hodnotný dar z rukou starosty ÚMČ Vinohrady PhDr. J. Čejky, ředitele DS a přednášejících.
  • Duší projektu je paní Ing. Vladislava Kalivodová, která vše potřebné pro studenty a přednášející zařizuje, plánuje a připravuje.
  • První hodina proběhla 9. 9. 2014. Přihlášení klienti obdrží od sponzora blok, propisku a desky, do kterých si mohou materiál od přednášejících ukládat. Slavnostní zahájení probíhá za účasti pana ředitele a lektorů. 

Akademické roky

Tisk

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
01. 04. 2015 Článek v odborném časopise Sociální služby 4/2015 .pdf 1 MB Stáhnout
01. 03. 2015 Článek v odborném časopise Tena partner 3/2015 .pdf 1 MB Stáhnout
01. 09. 2015 Článek ve Vinohradském informu 9/2015 .pdf 1 MB Stáhnout

logo-1-5.png

top