Věstonická akademie

Pro koho je Věstonická akademie určená

V současné době Věstonická akademie neprobíhá.

Pro klienty Domova pro seniory Věstonická jsme otevřeli od září 2014 Věstonickou akademii.
Je určena pro klienty, kteří by se rádi dozvěděli zajímavé a nové informace z různých oborů. Přednášky budou vedeny v duchu hesla "Přišel jsem, slyšel jsem, vím!".

 
  • Setkání seniorů s lektorem bude probíhat 2x měsíčně (úterý) od září do června v učebně DS, v době od 13:30 do 14:15 hod.
  • Součástí každé přednášky bude písemný materiál se stručným obsahem a možnými otázkami, které se objeví v závěrečném testu. Přednášejícími jsou zaměstnanci domova, odborníci k danému tématu.
  • Kurz klienti ukončí testem složeným z 10 otázek. Z každého tématu 2 otázky. Podmínkou úspěšného ukončení je také 50% účast na všech přednáškách. 
  • Úspěšní senioři obdrží na slavnostním zakončení – promoci – certifikát o absolvování   kurzu   a hodnotný dar z rukou starosty ÚMČ Vinohrady PhDr. J. Čejky, ředitele DS a přednášejících.
  • Duší projektu je paní Ing. Vladislava Kalivodová, která vše potřebné pro studenty a přednášející zařizuje, plánuje a připravuje.
  • První hodina proběhla 9. 9. 2014. Přihlášení klienti obdrží od sponzora blok, propisku a desky, do kterých si mohou materiál od přednášejících ukládat. Slavnostní zahájení probíhá za účasti pana ředitele a lektorů. 

Akademické roky

Tisk

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
01. 04. 2015 Článek v odborném časopise Sociální služby 4/2015 .pdf 1 MB Stáhnout
01. 03. 2015 Článek v odborném časopise Tena partner 3/2015 .pdf 1 MB Stáhnout
01. 09. 2015 Článek ve Vinohradském informu 9/2015 .pdf 1 MB Stáhnout

logo-1-5.png

top