Věstonická akademie - Světci a patroni

04. 06. 2019
V přednáskách Mgr. Elišky Hradilové jsme slyšeli příběhy známých a méně známých světců a patranů. Dozvěděli jsme se o světových a českých světcích jako je sv. Václav, Jan Nepomucký, Jana z Arku, Anežka Česká, o patronech řemesel, měst a států.
top