Zdravotní a rehabilitační péče


Přítomnost lékaře v Domově pro seniory

O zdravotním stavu klientů informuje pouze ošetřující lékař: pondělí–pátek, dopolední hodiny, tel. č.: 544 121 563. V případě, že se nedovoláte (lékař je zaneprázdněn péčí o klienty), zkoušejte telefonovat opakovaně.
Své dotazy můžete zasílat také elektronicky na e-mail: ambrozova.e@dsves.cz.
Ošetřující lékaři do domova dochází každý pracovní den, ale nemáme lékaře přítomného 24 hodin. Jsme pobytová sociální služba, nejsme zdravotnické ani rehabilitační zařízení.
V případě náhlé vážné změny zdravotního stavu volá ošetřující personál Rychlou záchrannou službu. V DS zajišťujeme péči specialistů (dva lékaři psychiatři a dle potřeb jednotlivých klientů odborní lékaři – oční, internista, psychiatr, urolog, diabetolog, kožní, endokrinolog a stomatolog). Nabízíme také poradenství psychologa.

 

Rehabilitační péče

Pokud má klient lékařem předepsanou rehabilitaci, provádí ji naše fyzioterapeutka (rehabilitační sestra), dle rozpisu lékaře. Kompenzační pomůcky (chodítka, mechanické vozíky, elektrické vozíky atd.) předepisuje ošetřující lékař ve spolupráci s odborným lékařem (např. ortoped, neurolog).
Nejsme rehabilitační ústav. Rehabilitaci poskytují v DS 4 rehabilitační pracovníci dle svých časových možností.


Zdravotní pojišťovna

Dovolujeme si Vás upozornit na zákonnou povinnost oznámit pojišťovně neodkladně příslušné změny, týkajících se osobních údajů – změny korespondenční adresy, případně trvalého bydliště. Předejdete tím také problémům spojeným se složenkami s přeplatky za překročení limitů za platby léků (po přehlášení adresy, budou chodit na adresu klienta do DS Věstonická).

 

Kdo připravuje a předepisuje léky a jejich zaplacení

Pokud si klient přeje, nebo to jeho zdravotní stav vyžaduje, připravuje léky zdravotnický personál.
Ošetřující lékař vypíše recept, který je předán do smluvní lékárny (lékárna Masarova, Brno – Líšeň) a léky jsou dodány do domova. Na konci měsíce lékárna sečte úhradu za odebrané léky daného klienta a tato úhrada je v následujícím měsíci stržena z důchodu klienta (dojednáno ve Smlouvě o poskytování sociální služby).
Klient má možnost nevyužívat služeb smluvní lékárny a předávat recepty svým příbuzným, kteří mu zajistí léky u jiné lékárny nebo si dojít do lékárny sám.
Příklad:
Za měsíc září má klient léky za 255,- Kč. V měsíci říjnu mu bude z důchodu odečteno 255,- Kč za odebrané léky (v případě, že celý důchod zasílá ČSSZ do DS) nebo je klient zaplatí v pokladně DS (při platbách převodem z účtu, kartou, v hotovosti).
 

Platby za inkontinenční pomůcky a jejich předepsání

Inkontinenční pomůcky předepisuje ošetřující lékař na 3 měsíce. Od 1. 1. 2022 vznikla dle novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění lidem trpícím inkontinenci ve III. stupni povinnost spoluúčasti na platbách (plenkové kalhotky, podložky atd.) ve výši 2% = kolem 300,- Kč celkem za tři měsíce.
Platba – 1x za tři měsíce, stejným způsobem jako se platí za pobyt a léky (z důchodu, převodem na účet DS, hotově na pokladně).
top