Úhrady za služby

Úhrady za poskytované sociální služby

V souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách v platném znění, je stanovena úhrada za pobyt a stravu v DS Věstonická: 

Pobyt a strava

Od 1. 2. 2024:
 
Ubytování 305,- Kč/den
Stravování 255,- Kč/den
Měsíčně celkem 560,- Kč/den x počet dní v příslušném měsíci

28 dní - 15.680,- Kč
29 dní - 16.240,- Kč
30 dní - 16.800,- Kč
31 dní - 17.360,- Kč


Pokud by vám po uhrazení této částky za pobyt a stravu nezbývalo zákonem stanovených 15 % příjmu (zpravidla důchodu), bude Vám úhrada snížena (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 73, odst. 3).

Je na Vás zda:

 
  • Požadujete-li sníženou úhradu, je třeba doložit výši příjmu. 
  • Pokud se rozhodnete hradit plnou úhradu, dokládat výši příjmu nemusíte. 
Je Vaší povinností, plynoucí z uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby, mít zaplacené úhrady za pobyt a stravu v daném měsíci.
Pokud platíte převodem z účtu, je vaší povinností se informovat v kanceláři pokladny DS, kolik máte zaplatit za pobyt, stravu a doplatky za léky a inkontinenční pomůcky.
Žádné informační e-maily o výši doplatků nerozesíláme. 

Příspěvek na péči v přiznané výši

Klient je povinen dle zákona č. 108/2006 Sb., § 73 odst. 1 uhradit poskytovateli pobytové sociální služby úhradu za péči ve výši přiznaného příspěvku na péči

Doplatky za léky

  • pokud je důchod vyplácen prostřednictvím sociálního oddělení, mají klienti doplatek stržen z důchodu.
  • převodem z účtu, informujte se od 15. do 20. dne v měsíci v kanceláři pokladny domova u paní Lhotecké nebo paní Matouškové (kl. 539, 583 - viz níže), jakou částku máte v příslušném měsíci odeslat.
  • v hotovosti nebo platební kartou, dostavte se na pokladnu domova od 16. do 25. dne v měsíci.
Pokud platíte převodem z účtu, je vaší povinností se informovat v kanceláři pokladny DS, kolik máte zaplatit za pobyt, stravu a doplatky za léky a inkontinenční pomůcky.
​Žádné informační e-maily o výši doplatků nerozesíláme. 

Spoluúčast na platbách za inkontinenční pomůcky

Od 1. 1. 2022 se klienti spolupodílejí na platbách za inkontinenční pomůcky tak, jak je uvedeno v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. 
Inkontinenční pomůcky se předepisují na tři měsíce („kvartálně“). Doplatek činí 2% z ceny inko pomůcek. Platba bude probíhá 1x za 3 měsíce a plátce obdrží doklad. Způsob platby je stejný jako v případě plateb za léky = klienti, kterým je důchod vyplácen prostřednictvím sociálního oddělení, budou mít platbu strženu z důchodu. Klienti, kteří hradí pobyt a léky prostřednictvím převodu z účtu, hradí platbu za inkontinenční pomůcky převodem na účet domova pro seniory.

Pokud platíte převodem z účtu, je vaší povinností se informovat v kanceláři pokladny DS, kolik máte zaplatit za pobyt, stravu a doplatky za léky a inkontinenční pomůcky.
​Žádné informační e-maily o výši doplatků nerozesíláme. 

Místní poplatek za komunální odpad

Klienti domova pro seniory poplatek neplatí! Více v Odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Prosíme, než se na nás obrátíte se svým dotazem, týkajícím se např. úhrady za pobyt, přečtěte si: 
Odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Pokladna

úhrada za poskytnuté sociální služby

(pobyt, strava, léky, inkontinenční pomůcky)
 

Platby v hotovosti nebo platební kartou se provádí v kanceláři pokladny domova pro seniory v přízemí budovy A.

Pouze v pracovní návštěvní dny
 
Pondělí 08:00 15:00
Úterý 08:00 15:00
Středa 08:00 15:00
Čtvrtek 08:00 15:00
Pátek 08:00 15:00

 

Bezhotovostní platba

úhrada za poskytnuté sociální služby
(pobyt, strava, léky, inkontinenční pomůcky)

 
Bezhotovostní platby za úhrady provádějte na bankovní účet DS vedený u KB. 

číslo účtu: 
27-7203240217/0100
vedený u Komerční banky


variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla klienta

poznámka: jméno a příjmení klienta

Kontakty na pokladní

Blanka Lhotecká pokladna +420 544 121 539 platby_klientu%at%dsves.cz
Michaela Matoušková pokladna +420 544 121 583 platby_klientu%at%dsves.cz
top