Věstonická akademie - 3. ročník - zahájení

13. 09. 2016
Začal nový akademický rok Věstonické akademie. Do 3. ročníku se přihlásilo 25 studentů z řad našich klientů. V průběhu slavnostního zahájení se studenti dozvěděli důležité informace (kdy a kde budou hodiny, jak probíhá výuka a závěrečný test), obdrželi pomůcky pro studium a vyslechli si pár úvodních slov od zakladatelky, paní Ing. Vladislavy Kalivodové a zástupkyně sponzora firmy Tena. Všem studentům přejeme příjemně strávené chvíle se studiem.
První hodina byla věnována historii města Brna (1. zmínka o Brně, opevnění, trhy, radnice, sídlo panovníků, Špilberk, hrad Veveří atd.). Přednášel PhDr. Jiří Čejka, historik Muzea města Brna a starosta ÚMČ Brno - Vinohrady.
 
top