Věstonická akademie - promoce

30. 06. 2015

Promoce absolventů Věstonické akademie
"Závěrečný test s úspěchem absolvovali všichni studenti."
Slyšet tato slova na konci června není ničím neobvyklým. Pokud zazní v prostorách domova pro seniory a patří studentům, jejichž průměrný věk je 86 let, to už tak obvyklé není. Slova byla určena 16 studentům - klientům Domova pro seniory Věstonická v Brně. Dne 30. 6. 2015 proběhla na půdě domova slavnostní promoce absolventů Věstonické akademie. V dopoledních hodinách studenti vypracovali závěrečný znalostní písemný test a odpoledne se spolu se svými rodinnými příslušníky, přáteli a ostatními klienty zúčastnili slavnostního ukončení tohoto akademického roku. Studenti obdrželi spolu s milými slovy diplom od starosty městské části Brno - Vinohrady, pana PhDr. Jiřího Čejky. Pamětní plaketu a květiny předal ředitel domova, pan Ing. Rudolf Nytl. K úspěšnému ukončení studia popřáli a drobné dárky předali všichni přednášející lektoři. Slavnostní odpoledne zpříjemnila za zpěvu árie z Rusalky a Prodané nevěsty držitelka Thálie, paní MgA. Regina Renzowa Jürgens. Studenti, jejich rodinní příslušníci, přednášející a pozvaní hosté se sešli u slavnostního přípitku a malého pohoštění.
Myšlenka vytvořit pro naše klienty vzdělávací program, který bude přizpůsobený jejich potřebám, a v zábavné formě je seznámí se zajímavými tématy, se setkal s velmi kladným ohlasem, a tak jsme se rozhodli pokračovat i v příštím akademickém roce. Budeme se i nadále  snažit naplňovat heslo Věstonické akademie: Přišel jsem, slyšel jsem, vím!
Poděkování za realizaci zajímavého projektu patří především zakladatelce akademie, paní Ing. Vladislavě Kalivodové, dále pak přednášejícím, sponzorům (TENA) a všem zaměstnancům, kteří se více či méně do této zajímavé práce zapojili.

Seznam absolventů: Černý Jaroslav, Dubová Růžena, Dvořáčková Libuše, Dvořáková Vlasta, Chudáčková Jaroslava, Ing. Janovský Josef, Jílková Kamila, Kalužová Elena, Levíčková Růžena, Ludvíková Vlasta, Marečková Ludmila, Nožičková Marie, Sáblík Radoslav, Siegl Oldřich, Šarközyová Eva, Volejníková Stanislava 

top