Věstonická akademie - dějiny kriminalistiky

19. 02. 2019
Dějiny kriminalistiky je název cyklu přednášek, které si pro letošní akademický rok připravil pro Věstonickou akademii Bc. Tomáš Chytil. Akademie zprostředkovává klientům nové poznatky, umožňuje jim setkávat se navzájem, diskutovat nad zajímavými informacemi a motivuje je k procvičování paměti a pohybu.
V přednáškách o kriminalistice se klienti dozví o jednotlivých metodách získávání důkazů, významných lidech pracujících pro policie na celém světě a také o druhé straně zločinu - zločincích.
top