Ošetřovatelská a rehabilitační péče v domově pro seniory

Ošetřovatelská a zdravotnická péče

Ošetřovatelskou péči zajišťují pracovníci v sociálních službách a zdravotnickou péči registrované zdravotní sestry tak, aby vždy byly uspokojeny potřeby klientů, což představuje pomoc při osobní hygieně a převlékání, roznášení stravy, pomoc při jídle, provádění jednoduchých rehabilitačních úkonů, zajišťování doprovodu klientů, zabezpečení úklidu, hygieny a základních zdravotních úkonů.
Poskytování péče slouží k doplnění vlastních schopností a dovedností klienta, služba posiluje soběstačnost a samostatnost klienta.
Domov nemá v zaměstnaneckém poměru svého lékaře. Lékařská péče je zajištěna praktickými lékaři, kteří mají uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Lékaři pravidelně dochází do zařízení, vč. zabezpečení akutních stavů. Je na rozhodnutí klienta, zda se zaregistruje u lékaře, který do domova dochází nebo si zvolí jiného. V případě nutnosti je přivolána rychlá záchranná služba. Upozorňujeme, že informace o zdravotním stavu klienta může poskytnout pouze lékař. 
Zajišťujeme specialisty – psychiatr, oční, internista, psychiatr, urolog, diabetolog, kožní, endokrinolog a stomatolog. Nabízíme také poradenství psychologa.

Aktivizace a rehabilitace

Pracovníci aktivizace se v úzké spolupráci s fyzioterapeutkou zaměřují především na zachování soběstačnosti klientů a jejich postupného zapojování do systému vyplnění volného času dle zájmů a schopností. 
Klienti mají možnost se v "aktivizačních klubech" věnovat šití, vyšívání, pletení, háčkování, tapiku, malbě na sklo, porcelán, kameny a hedvábí, lepení mozaiky, skládání puzzle, tvorbě dekorací dle ročních období, výrobě keramiky, pečení cukroví, perníčků, vaření, společenským hrám, tréninku paměti, kognitivních funkcí, poslechu rozhlasu, sledování videa, četbě, výuce na PC – internet. Tyto aktivizační činnosti procvičují jemnou motoriku a kognitivní schopnosti klientů. Účast v aktivizační dílně podporuje přirozené sociální vazby s vrstevníky a odbourává pocit osamění.
Sportovní činnosti (ruské kuželky, hry s míči, sportovní hry s opékáním uzenin) slouží k rozvoji pohybových schopností klientů.
Tradiční krojované důchodcovské hody s vlastnoruční výrobou krojů jsou určeny rovněž pro příbuzné a známé klientů a podporují přirozené rodinné sociální vazby.
Domov nabízí klientům psychoterapii, pohybovou terapii, canisterapii a muzikoterapii.

 

Rehabilitační péči provádí registrovaná fyzioterapeutka, viz článek o rehabilitaci v odborném časopisu Florence (3/22) - Florence č. 3/22, Rehabilitace v Domově pro seniory Věstonická

  • Léčba bolesti akutní a chronické – elektroléčebné přístroje – magnetoterapie, ultrazvuk, phyaction (léčba interferenčními proudy) 
  • Léčba dermatologická - biolampa 3D, bioptronové lampy malé 
  • Vodoléčebné procedury – vířivka pro horní končetiny, vířivka pro dolní končetiny 
  • Posilovna – multifunkční přístroj, stacionární rotopedy mechanické, stacionární rotopedy elektrické, přenosný rotoped elektrický (imobilní klienti), přístroj Spoteee
  • Pro nácvik a podporu vertikalizace ve stoji - Handycare elektrický zvedák se závěsným zařízením 
  • V tělocvičnách a na jednotlivých odděleních probíhá skupinový léčebný tělocvik.    
  • ​Pokud má klient lékařem předepsanou rehabilitaci, provádí ji naše fyzioterapeutka (rehabilitační sestra), dle rozpisu lékaře. Kompenzační pomůcky (chodítka, mechanické vozíky, elektrické vozíky atd.) předepisuje ošetřující lékař ve spolupráci s odborným lékařem (např. ortoped, neurolog). Nejsme rehabilitační ústav. Rehabilitaci poskytují v DS 4 rehabilitační pracovníci. 

tělocvična a aktivizační dílna
top