Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím v domově pro seniory

Nákupy

Klienti mají možnost drobných nákupů (potraviny, minerálky, hygienické potřeby) a tisku v kantýně.  V domově se konají také malé trhy, kde je možno zakoupit textilní a drogistické zboží, kosmetiku, obuv a dárkové předměty. Pokud má klient zájem a není schopen nákupu bez doprovodu, může požádat o zajištění doprovodu pracovníka oddělení. Osamělý klient, který není schopen zajistit si nákup sám, může o nákup požádat sociální pracovnici nebo pracovníka oddělení. 

Kultura

Pravidelně jsou v DS pořádány kulturní pořady a vystoupení. Od besídek dětí z mateřských a základních škol, až po vystoupení profesionálních souborů, zejména hudebních a tanečních. Výhodou DS je skutečnost, že jsou k dispozici prostory i pro náročnější akce a vystoupení (posezení u cimbálu, hudební odpoledne, přednášky, divadelní vystoupení aj.).
Pro věřící klienty se v DS konají pravidelné bohoslužby.
K dispozici je rozsáhlá knihovna.
Domov vydává vlastní časopis – Domovníček
Na kulturní a společenské akce v DS jsou rovněž zváni příbuzní a známí klientů.
V červnu jsou pro klienty pořádány výlety (např. Muzeum kočárů, ZOO Jihlava, Papouščí ZOO, Pštrosí farma, Lednický skleník atd.). Výletů se účastní také klienti používající invalidní vozík.
V září se klienti a jejich příbuzní a známí účastní tradičních důchodcovských krojovaných hodů v zahradě DS.

Další služby

Pracovníci domova podporují klienty ve využívání veřejných služeb, které jsou provozovány v prostorách domova a mohou je proto využívat i bez doprovodu. Jedná se o kadeřnické a holičské služby, služby pedikérky, prodej textilu, drogerie, obuvi, dárkového zboží, květin atd.
Již při jednání se zájemcem o službu, stejně tak jako při jednání za účelem podpisu smlouvy, sociální pracovnice upozorní na možnost využívání nejrůznějších služeb v sídlišti Vinohrady (nákupní centrum na Pálavském náměstí). Nabídka, včetně otevírací doby a případného telefonického kontaktu, je vyvěšena na nástěnkách na odděleních.
Od domova je také dobře přístupný střed města. Na nástěnkách je vyvěšen aktuální jízdní řád všech linek MHD, které v těsné blízkosti domova mají své zastávky (autobus, trolejbus a bezbariérový autobus).
top