Hmatový chodníček

09. 07. 2018
V zahradě domova vzniká "Hmatový chodníček" a kamenná ohrádka s pískem, mušličkami, kamínky pro procvičování hmatu rukou. V kamenném vyvýšeném záhonu porostou bylinky, které budou klienti rozeznávat podle vůně.
Sledujeme jejich vznik den po dni ve fotografiích.
top