Přání k 102. narozeninám

28. 01. 2023 v 10:50 hodin
Dne 28. ledna oslavila naše klientka paní Miluše Adamusová 102. narozeniny. K významnému životnímu jubileu ji přišla popřát primátorka města Brna paní JUDr. Markéta Vaňková a zástupkyně Magistrátu města Brna paní Bc. Jana Šťavíková.  Za všechny v Domově pro seniory Věstonická předal květiny s přáním dobrého zdraví ředitel pan Ing. Rudolf Nytl.
top